iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

iSonar เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ True Innovation Awards: The New Eras

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 อาจารย์สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางไปบันทึกเทป การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรม True Innovation Awards: The New Eras ณ สตูดิโอ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ทั้งนี้เนื่องจาก ผลงาน นวัตกรรม iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ถูกคัดเลือกจากทีมงานให้เป็นสุดยอดนวัตกรรมและเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย โดยให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ในแต่ละรอบ ว่าผลงานจะได้ถูกเก็บเข้ารอบต่อไป หรือกลับบ้านไปพัฒนาเพิ่ม ติดตามชมรายได้ที่ ช่อง True X-Zyte เดือน กันยายน- ธันวาคม 2556

new1

รายการ ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (True Innavation Awards) จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับนวัตกรไทยได้นำเสนอ และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมของคนไทยให้ก้าวไกล เพื่อสร้างศักยภาพให้พร้อมกับการแข่งขันระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดความตระหนักในสังคมไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานในรูปแบบเกมส์การแข่งขันผ่านสื่อโทรทัศน์ (Game Show) เพื่อถ่ายทอดแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบรายการที่มีสาระ พร้อมความบันเทิงให้กับท่านผู้ชม โดยนวักรรมต้องมีคุณค่า ประโยชน์ และถูกยอมรับจากผู้ใช้งานจริง

new2

ชื่องาน:             iSonar เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ True Innovation Awards: The New Eras

ผู้จัดงาน:          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่จัด:       สตูดิโอ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน

ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

วันที่:               จันทร์ที่ 6 กันยายน 2556

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา