iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

iSonar เข้าร่วมบันทึกเทปรายการนักประดิษฐ์พันล้าน

อาจารย์สุรพล วรภัทราทร แสดงนวัตกรรม iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาในรายการนักประดิษฐ์พันล้าน  เป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์ที่ผลิตโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันที่รักในการประดิษฐ์และมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่มีโอกาสทำรายได้มูลค่ามหาศาลในอนาคต รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ปัจจุบันออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 19:30 น. และออกอากาศซ้ำทุกวันอังคาร เวลา 14:05 น.

new1

คุณปัญญา นิรันดร์กุล เป็นผู้ดำเนินรายการ รชาติ ธรรมวิจินต์ (พล่ากุ้ง) เป็นผู้ช่วยพิธีกร หรือ แมวมองพันล้าน คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) และคุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด เป็นกรรมการตัดสินประจำรายการ

แต่ละสัปดาห์ ผู้แข่งขัน (คนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้) นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่คิดว่าดีพอที่จะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านประจำรายการ โดยนำเสนอที่มาของสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงสาธิตการใช้โดยผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการจะมาร่วมสังเกตและอาจทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวด้วยก็ได้ จากนั้นกรรมการประจำรายการจะซักถามผู้แข่งขัน รวมถึงวิจารณ์และให้คำแนะนำแก่ผู้แข่งขัน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการจะให้กรรมการแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้แข่งขันนำเสนอ พร้อมทั้งตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว รวมทั้งอาจมีข้อเสนอแนะจากกรรมการทั้งสอง

ผลการตัดสินว่าผู้แข่งขันจะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านของรายการหรือไม่ อยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการโดยจะต้องให้กรรมการทั้งสองซื้อสิ่งประดิษฐ์ที่นำเสนอ ถ้าผู้แข่งขันสามารถทำให้กรรมการทั้งสองตัดสินซื้อสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ก็จะได้ชื่อว่าเป็น นักประดิษฐ์พันล้าน และได้รับใบประกาศนียบัตรของรายการซึ่งมีลายเซ็นของกรรมการตัดสินทั้งสอง

new2

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา