iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

iSonar ใส่แบ็ต+ปรับจูน+ลงกล่อง

isonar-05

ภาพเครื่อง iSonar ที่อยู่ในระหว่างการปรับจูนระยะการตรวจจับ ใส่แบ็ตตารี่ และแผ่นควบคุม ประกอบลงกล่อง
โดยแบ็ตตารี่ จะวางซ่อนไว้ใต้แผ่นควบคุม

isonar-04

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา