iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

อบจ.เชียงรายผลักดัน iSonar สู่ชุมชนผู้พิการ

ชื่องาน:             โครงการเวทีสัมมนา การขับเคลื่อนความรู้ และพัฒนานโยบายเพื่อตอบสนองต่อสังคมคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดงาน:        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่จัด:       อาคาร พลตำรวจเอก เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่:               พุธที่ 17  พฤษภาคม 2556

p7

รายละเอียด:     นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนความรู้และพัฒนานโยบายเพื่อตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะชุมชน (คศน.)โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงราย ที่จะมีเครือข่ายภาคีร่วมกันทำงานเพื่อคุณภาพของผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเสนอโครงการ “iSonar: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” ให้กับกลุ่มเคลือข่าย โดยมุ่งเน้น ขั้นตอนการเก็บความต้องการจากผู้พิการทางสายตา, ขั้นตอนการผลิต, ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและประเมินผล ทั้งนี้ทาง นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสนใจกับอุปกรณ์นี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถตอบนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุได้ ในการนี้ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมอบได้มอบเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาให้กับทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่องในที่นี้ด้วย

p8

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา