iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

True ผลักดัน iSonar สู่ผู้พิการทางสายตา

ชื่องาน:             การประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดงาน:          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่จัด:       ห้องประชุมนางแล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่:               พุธที่ 15  พฤษภาคม 2556

p5

รายละเอียด:     บมจ.ทรู ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมมือกัน โดย คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา เตรียมพร้อมการผลักดันนโยบายเพื่อการศึกษา จัดตั้งและ True Lab เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย, การจัดตั่งห้องปฏิบัติการพัฒนาและทดสอบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Lab), การวางแผนการติดตั้ง True WIFI Hotspot ครอบคลุมพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, การรับนักศึกษาฝึกงานและรับเข้าทำงานในบริษัท, การจัดตั้งบริษัทจำลอง Dummy Company, การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เสนอโครงการงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ “iSonar: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา” โดยอาจารย์ สุรพล วรภัทราทร เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้พิการทางสายตาเกิดอุบัติเหตุจากการเดินชนสิ่งกีดขวางในระดับเอวขึ้นไปจนถึงศรีษะ จุดเด่นของอุปกรณ์ชิ้นนี้คือใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการตรวจจับสิ่งกีดขวางซึ่งมีความแม่นยำสูงในราคาต้นทุนที่ไม่แพงจนเกินไป ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนใจจากทีมงานจาก บมจ.ทรู เป็นอย่างมาก ทางสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมอบได้มอบเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาให้กับทางทีมงานของ บมจ. ทรู จำนวน 2 เครื่องอีกด้วย

p6

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา