iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

iSonar ดวงตาคู่ใหม่ สำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายการ 7Innovation ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7 สี

 

iSonar ดวงตาคู่ใหม่ สำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายการ 7Innovation ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 7 HD
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30 น.
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ใครสนใจเครื่อง iSonar ติดต่อ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ได้ที่ E-mail: Surapol.vor@mfu.ac.th

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา