iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

แบ็ตตารี่สำหรับเครื่อง iSonar

แบ็ตตารี่ที่สั่งซื้อ ของมาถึงแล้ว วันนี้ 20 พ.ค. 2556 จำนวน 25 ก้อน
แบ็ตตารี่ แรงดันไฟ 3.7 โวลท์ ความจุกระแส 1000 maH
ขนาด กว้าง 34.7มม. ยาว 42มม. หนา 7มม.

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา