iSonar : เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา

iSonar ออกรายการช่อง 3 ช่วงข่าวดีมีอยู่

ติดตามรับชมบทสัมภาษณ์ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ประดิษฐ์ iSonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการ­ทางสายตา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่­อง 3 ในรายการ ข่าววันใหม่ ในช่วง ข่าวดีมีอยู่ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ใครสนใจเครื่อง iSonar ติดต่อ อาจารย์สุรพล วรภัทราทร ได้ที่ E-mail: Surapol.vor@mfu.ac.th โทร 053-916-741

เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา